آوای نخجیر رخ Untitled Document
کدستان
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
صفحه اصلی
نخجیر رخ
فعالیت ها
نخجیر رخ
محصولات
نخجیر رخ
ویدئو
نخجیر رخ
عکس
نخجیر رخ
تنگ صیاد
نخجیر رخ
درباره ما
نخجیر رخ
ارتباط با ما
نخجیر رخ
هشدار دهنده کندو
نخجیر رخ
دوربین تله ای
محصولات

تجهیزات تولیدی این موسسه مرتبط با محیط زیست بوده و برای ارائه راه حل جهت حل معضلات زیست محیطی می باشد . طراحی دستگاه طول موج بلند جهت امار گرفتن از حیات وحش، هشدار دهنده عبور حیوانات از جاده ، دوربین تله ای و هشدار دهنده کندو بخشی از محصولات ساخته شده در این موسسه می باشد.

آموزش

در موسسه آوای نخجیر رخ جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی زیست محیطی کارگاه های آموزشی برگزار می شود. این کارگاه ها با موضوع حیات وحش ، طبیعت گردی و گیاهان دارویی و با حمایت پارک علم و فناوری برگزار می گردد.

خدمات

حالا اگر خواستیم به مرورگر بفهمانیم که تگ مربوطه را به شکل خاصی تفسیر کند، برای مثال میخوایم دو کادر برای ورود اطلاعات در صفحه داشته باشیم اما میخوایم یکی از آنها غیر فعال باشد و کاربر نتواند داخت آن چیزی بنویسد چه باید بکنیم؟ اینجاست که باید برای تگ صفت (attribute) مشخص کنیم. صفت ها در HTML باید در قسمت آغارین تگ مشخص شوند. یعنی در تگ پایانی نمی توانیم صفت مشخص کنیم. برای نوشتن تگی که صفت دارد به این صورت عمل می کنیم که ابتدا علامت < را و سپس نام تگ را می نویسیم. بعد از نام تگ یک فاصله خالی می گذاریم و بعد صفت را می نویسیم. که ابتدا علامت < را و سپس نام تگ را می نویسیم. بعد از نام تگ یک فاصله خالی می گذاریم و بعد صفت

تحقیقات

حالا اگر خواستیم به مرورگر بفهمانیم که تگ مربوطه را به شکل خاصی تفسیر کند، برای مثال میخوایم دو کادر برای ورود اطلاعات در صفحه داشته باشیم اما میخوایم یکی از آنها غیر فعال باشد و کاربر نتواند داخت آن چیزی بنویسد چه باید بکنیم؟ اینجاست که باید برای تگ صفت (attribute) مشخص کنیم. صفت ها در HTML باید در قسمت آغارین تگ مشخص شوند. یعنی در تگ پایانی نمی توانیم صفت مشخص کنیم. برای نوشتن تگی که صفت دارد به این صورت عمل می کنیم که ابتدا علامت < را و سپس نام تگ را می نویسیم. بعد از نام تگ یک فاصله خالی می گذاریم و بعد صفت را می نویسیم. که ابتدا علامت < را و سپس نام تگ را می نویسیم. بعد از نام تگ یک فاصله خالی می گذاریم و بعد صفت

نخجیر رخ
پروژه در حال انجام
نخجیر رخ
نخجیر رخ
کارشناسان ما
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
نخجیر رخ
درباره ما
نخجیر رخ
ارتباط با ما
آدرس : شهرکرد ،میدان امام حسین ، بلوار انقلاب ، خیابان اردیبهشت ، ساختمان مرکز رشد واحد های فناور کد پستی : 8818613144
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آوای نخجیر رخ می باشد